Disclaimer

*

Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van brandweer Tholen , het is een privé initiatief. De webmaster is eigenaar van deze site.

*

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

*

Zowel op de internetpagina's van deze site als op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Jan Schellingerhout. Hoewel ernaar gestreefd wordt de privacy van betrokkenen en derden te beschermen kan het voorkomen dat deze onbedoeld toch wordt geschonden. Mocht u van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met de samensteller van deze site: webmaster

 

 

*

Geplaatste artikelen, brochures en- of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron. De opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van J Schellingerhout

*

Het is niet toegestaan deze internetsite te framen. ik acht me niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Copyright, J Schellingerhout.

Met een bezoek aan deze website verklaard u zich akkoord met de 

 algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze website.